Waarom moet een daglichtberekening worden opgesteld?

Een daglichtberekening moet bij de aanvraag van de omgevingsvergunning worden ingediend om aan te tonen dat de daglichttoetreding van het nieuwbouwplan voldoet aan het Bouwbesluit. Volgens het Bouwbesluit moet de daglichttoetreding van een nieuwbouwwoning of nieuwbouw bedrijfspand voldoen aan de NEN 2057.

Welke eisen worden er gesteld aan een daglichtberekening?

In de NEN 2057 staat omschreven met welke factoren rekening moet worden gehouden voor het berekenen van de equivalente daglichttoetreding.

Aan de mate van daglichttoetreding in een woning wordt de eis gesteld dat de equivalente daglichtoppervlakte in de uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied ten minste gelijk is aan 10% van de vloeroppervlakte van het desbetreffende verblijfsgebied.

Tevens wordt geëist dat de equivalente daglichtoppervlakte van een verblijfsruimte ten minste groter moet zijn dan 0,50 m². Dit betekent dat in een woonkamer van bijvoorbeeld 25,00 m², de equivalente daglichtoppervlakte ten minste 2,50 m² moet zijn. Voor kantoren is dit minder, in een kantoorruimte van 25,00 m² hoeft maar 0,625 m² equivalente daglicht-oppervlakte aanwezig te zijn.

In het Bouwbesluit is tevens omschreven dat wanneer een raam op minder dan 2,00 m is gelegen van een perceelsgrens deze niet te beoordelen is als een opening voor daglichttoetreding. De equivalente daglichtoppervlakte is dan altijd 0,00 m². Deze voorwaarde is niet van toepassing wanneer een perceelsgrens grenst aan een openbare weg, openbaar water of openbaar groen.

Advies daglichtberekening

Onze adviseurs kunnen vanaf tekeningen het gebouwontwerp doorrekenen volgens de NEN 2057 en bepalen of een ontwerp aan de eisen van de NEN 2057 voldoet. Voldoet het ontwerp niet aan de gestelde eisen van de NEN 2057 dan kunnen wij in een korte rapportage aangeven welke wijzigingen moeten worden doorgevoerd om het gewenste resultaat te halen.