Onze adviseurs staan ingeschreven in het kwaliteitsregister voor de bouw- en installatiesector QBISnl en zijn daardoor bevoegd voor het rechtsgeldig opstellen van energie-indexen en het definitief maken van voorlopige energielabels. De energie-index die wij aan onze opdrachtgevers aanleveren zijn 10 jaar rechtsgeldig en worden geregistreerd in de landelijke database van RVO en het Kadaster en kunt u na de oplevering online terugvinden op ep-online.

Wat is een energie-index?

De energie-index is een getal dat uitdrukt hoe energiezuinig een woning is. Hoe lager het getal, hoe energiezuiniger de woonruimte. Voor het opstellen van een energie-index worden ca. 150 woningkenmerken opgenomen. Het gaat dan om eigenschappen en maatvoering van de vloeren, muren, ramen, panelen, deuren en daken. Bij de registratie van de energie-index wordt tevens door de overheid (RVO) een definitief energielabel vastgesteld en aangeleverd. Het definitief energielabel kan als administratieve verplichting worden gebruikt.

Verschil energie-index en definitief energielabel

De energie-index is gebaseerd op ongeveer 150 kenmerken. Dit geeft een gedetailleerd beeld van de energiezuinigheid van een woning.

Het definitief energielabel is gebaseerd op slechts 10 kenmerken. Dit geeft een onduidelijk en vertekend beeld van de energiezuinigheid van een woning. Op het certificaat, dat sinds 1 januari 2015 uitsluitend door de overheid (RVO) wordt afgegeven, staat vaak verwarrende en onjuiste informatie. Hierdoor kan het zijn dat energiezuinige woningen ten onrechte een laag energielabel krijgen en energie onzuinige woningen een hoog energielabel. Dit heeft te maken met de sterke vereenvoudiging van de methodiek voor het vaststellen van een definitief energielabel.

Energie-index in puntentelling

De energie-index is een onderdeel van de puntentelling uit het woningwaarderingsstelsel. Hoe lager de energie-index, hoe meer punten er worden toegekend voor het berekenen van de maximale huurprijs. Energielabels die op basis van de methodiek voor 1 januari 2015 zijn vastgesteld mogen ook nog worden toegepast in de puntentelling. Let op! Voorlopige en definitieve energielabels die na 1 januari 2015 zijn afgegeven zijn niet toepasbaar in de puntentelling.

Tabel energielabel voor 1-1-2015

Er is veel onduidelijkheid over de tabellen die online te vinden zijn waarbij achter de energie-index een energielabelklasse wordt gegeven. Deze tabellen zijn niet meer actueel vanaf 1 januari 2015. Vanaf 1 januari 2015 is namelijk geen relatie meer tussen de energie-index en de energielabelklasse. Voor 1 januari 2015 was dit wel het geval. Doordat de energie-index en energielabelklassen geen relatie meer hebben kunnen er veel onlogische resultaten naar voren komen. Afhankelijk van de woningkenmerken kan het zijn dat bij dezelfde energie-index verschillende energielabels worden geleverd. Dit is reden genoeg geen waarde te hechten aan het definitief energielabel en dit niet mee te nemen in een aan- of verkoopbeslissing.

In de media wordt tevens in toenemende mate vermeld dat woningen met een groen energielabel meer opleveren en sneller verkopen. Dit is onzes inziens een juiste conclusie omdat dit vaak nieuwbouwwoningen zijn die vanaf het bouwjaar al goed zijn geïsoleerd. Daarnaast wordt in de vereenvoudigde methodiek voor het bepalen van het definitief energielabel rekening gehouden met het bouwjaar. Dit betekent niet dat dit 1 op 1 kan worden geprojecteerd op oude woningen die zijn na-geïsoleerd en ook een groen energielabel hebben.

Logo QBIS kwaliteitsregister voor energie-index