Wat is een EPG-berekening

In een EPG-berekening wordt de energieprestatie coëfficiënt (EPC) berekend volgens de NEN 7120. Dit getal geeft aan hoe energiezuinig een woning of bedrijfspand is. Hierbij wordt gekeken naar de toegepaste isolatiematerialen, beglazing, installaties voor verwarming en warm tapwater en de overige duurzame verwarmingstechnieken zoals bijvoorbeeld warmtepompen, zonnepanelen en zonneboilers. Hoe lager het getal, des te beter de energieprestatie.

Een EPG-berekening kan op basis van de volgende 2 rekenmethoden worden opgesteld:

Forfaitaire methode

In de forfaitaire methode wordt voor de constructiedelen een standaard PSI-waarde aangehouden. Hierdoor kan het zijn dat koudebruggen over- of ondergewaardeerd worden.

Uitgebreide methode

In de uitgebreide methode wordt voor de constructiedelen de PSI-waarde op maat berekend. Dit kan een positief effect hebben op de energieprestatie coëfficiënt (EPC).

Waarom een EPG-berekening?

Voor het indienen van een omgevingsvergunning is een EPG berekening verplicht. Met een EPG-berekening kan worden aangetoond dat de nieuwbouwwoning of het nieuwbouw bedrijfspand voldoet aan de minimumeisen uit het Bouwbesluit.

EPC-berekening en eisen Bouwbesluit

Vanaf 1 januari 2015 geldt voor nieuwbouwwoningen een EPC eis van 0,40. Dit betekent dat de energieprestatie coëfficiënt minimaal 0,40 moet zijn. Vanaf 1 januari 2020 wordt de nieuwe richtlijn NTA8800 gehanteerd voor het bepalen van de energieprestatie. Deze richtlijn vervangt de NEN 7120, ISSO 82.1 en 75.1 publicatie.