In een EPG berekening wordt de energieprestatie coëfficiënt (EPC) berekend volgens de NEN 7120. Dit getal geeft aan hoe energiezuinig een woning of bedrijfspand is. Hierbij wordt gekeken naar de toegepaste isolatiematerialen, beglazing, installaties voor verwarming en warm tapwater en de overige duurzame verwarmingstechnieken zoals bijvoorbeeld warmtepompen, zonnepanelen en zonneboilers. Voor het indienen van een omgevingsvergunning is een EPG-berekening verplicht. In de volksmond wordt de EPG-berekening ook wel EPC-berekening genoemd.

Waarom een EPG berekening?

Voor het indienen van een omgevingsvergunning is een EPG berekening verplicht. Maar ook voor rentekorting bij bijvoorbeeld Triodos Bank kan een EPG berekening worden opgesteld. In de volksmond wordt de EPG berekening ook wel EPC berekening genoemd.

Een EPG berekening kan op basis van de volgende rekenmethoden worden opgesteld:

Forfaitaire methode

In de forfaitaire methode wordt voor de constructiedelen een standaard PSI-waarde aangehouden. Hierdoor kan het zijn dat koudebruggen over- of ondergewaardeerd worden.

Uitgebreide methode

In de uitgebreide methode wordt voor de constructiedelen de PSI-waarde op maat berekend. Dit kan een positief effect hebben op de energieprestatie coëfficiënt. Hierdoor kan het zijn dat het gebouw een hogere energieprestatie coëfficiënt krijgt dan indien de EPG-berekening met de forfaitaire methode zou zijn berekend.

EPC eisen Bouwbesluit

Vanaf 1 januari 2015 geldt voor nieuwbouwwoningen een EPC eis van 0,40. Dit betekent dat de energieprestatie coëfficiënt minimaal 0,40 moet zijn. Vanaf 1 januari 2020 wordt de eis zoals het er nu naar uit ziet aangescherpt naar 0,00.