De oplevering van een nieuwbouwwoning is een belangrijke eerste stap naar de uiteindelijke oplevering en ingebruikname. Het is in dit stadium erg belangrijk om alle eventuele gebreken en tekortkomingen te ontdekken zodat deze voor de eindoplevering kunnen worden verholpen. Laat daarom een opleverkeuring uitvoeren door eeen onafhankelijk deskundige.

Wat is een vooroplevering?

Tijdens de vooroplevering kan de koper de woning onderzoeken en gebreken en afwijkingen kenbaar maken bij de aannemer. Daarnaast kan worden gecontroleerd of het meer- en minderwerk correct en volgens afspraak is uitgevoerd.

Het is belangrijk om tijdens de vooroplevering een expert in te schakelen. De expert zorgt ervoor dat alle gebreken en tekortkomingen in kaart worden gebracht, worden beschreven en met beeldmateriaal worden vastgelegd. Vervolgens wordt een proces-verbaal van oplevering afgegeven aan de aannemer. De aannemer heeft nu de gelegenheid om de gebreken en tekortkomingen voor de eindoplevering te herstellen.

Wat is een eindoplevering?

Bij de eindoplevering wordt de woning definitief overgedragen en ontvangt u de sleutel. Tijdens de eindoplevering doorloopt u met een vertegenwoordiger van de projectontwikkelaar of aannemer de gehele woning. Eventuele tekortkomingen en gebreken die na de vooroplevering niet zijn hersteld kunnen nu worden opgenomen in een “proces-verbaal van oplevering”. Deze constateringen moeten door de aannemer binnen de contractueel overeengekomen periode alsnog worden verholpen.

In deze situatie is het verstandig om een expert in te schakelen zodat alle visuele gebreken en tekortkomingen worden vastgesteld en worden opgenomen in het “proces-verbaal van oplevering”. Zo voorkomt u dat u wordt opgescheept met een nieuwbouwwoning die niet aan uw verwachtingen en de geldende maatstaven voldoet.

Waarom een opleverkeuring?

De bouwkundig expert inspecteert de gehele woning zodat alle visuele gebreken en tekortkomingen worden vastgelegd.

  • Uitgebreide controle of het meer- en/of minderwerk volgens de overeenkomst is uitgevoerd.
  • Door bouwkundig experts worden gemiddeld 15 tot 20 tekortkomingen per woning geconstateerd.
  • Gebreken en tekortkomingen worden met beeldmateriaal vastgelegd met een duidelijke beschrijving.
  • Indien u er met de aannemer of projectontwikkelaar niet uitkomt kunnen wij en onze bouwjuristen u adviseren welke stappen u het beste kunt nemen.
  • De kosten voor een opleverkeuring kunnen fiscaal aftrekbaar zijn indien de opleverkeuring door de geldverstrekker wordt vereist.