Waarom een spuiventilatie berekening?

Voor het indienen van een omgevingsvergunning moet u aantonen dat de spuiventilatie capaciteit van uw nieuwbouwwoning of nieuwbouw bedrijfspand voldoet aan de minimumeisen uit het Bouwbesluit. Bij de indiening van de omgevingsvergunning moet een spuiventilatie berekening worden aangeleverd waarmee wordt aangetoond dat het nieuwbouwplan ook daadwerkelijk voldoet aan de NEN 1087.

Onze adviseurs kunnen vanaf tekeningen het gebouwontwerp doorrekenen volgens de NEN 1087 en bepalen of een ontwerp aan de eisen van de NEN 1087 voldoet. Voldoet het ontwerp niet aan de gestelde eisen van de NEN 1087 dan kunnen wij in een korte rapportage aangeven welke wijzigingen moeten worden doorgevoerd om het gewenste resultaat te halen.