Waarom een taxatie van uw bedrijfspand?

De hoofdreden waarom een taxatie wordt uitgevoerd is om te bepalen wat de marktwaarde is. Hierbij is het belangrijk om te weten wie de opdrachtgever van de taxatie is en voor welk doel de taxatie moet worden uitgevoerd.

Een taxatierapport kan o.a. voor de volgende doeleinden worden opgesteld:

  • Taxatie voor de aankoop van een bedrijfspand
  • Taxatie voor de verkoop van een bedrijfspand
  • Taxatie voor de financiering van een bedrijfspand
  • Taxatie voor belastingzaken
  • Taxatie voor de jaarrekening
  • Taxatie voor herontwikkeling
  • Taxatie van nieuwbouw of te ontwikkelen vastgoed
  • Taxatie om te bepalen of de WOZ-waarde correct is vastgesteld

Nederlands Register voor Vastgoed Taxateurs (NRVT)

Onze register-taxateurs staan ingeschreven in het Nederlands Register voor Vastgoed Taxateurs (NRVT) in de kamers wonen, bedrijfsmatig vastgoed en WOZ en zijn daardoor bevoegd voor het opstellen van taxatierapporten voor banken en financiële instellingen. Zij voldoen aan alle kwaliteitseisen en volgen permanente educatie om goed op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen met betrekking tot het taxeren van vastgoed.

Taxatie Management Instituut (TMI)

Naast de registraties van onze register-taxateurs in het NRVT zijn wij aangesloten bij het Taxatie Management Instituut (TMI) en werken wij met de uniforme rekenmethodieken en taxatierapporten van het Taxatie Management Systeem (TMS). Het TMS is een taxatiesysteem dat is ontwikkeld door en voor taxateurs van bedrijfsmatig vastgoed. Hoofddoel van het TMS is dat alle taxateurs werken met dezelfde uitgangspunten zodat taxatierapporten beter vergelijkbaar worden.

VBO

Duresta is aangesloten bij de branchevereniging VBO. Register-taxateurs die zijn aangesloten bij VBO beschikken over een up-to-date kennis over het taxeren van bedrijfsmatig vastgoed. Zij taxeren conform de internationale taxatiestandaarden en stellen gevalideerde taxatierapporten op.

VBO is aangesloten bij de Nederlandse werkgeversorganisatie VNO-NCW en in Europees verband bij de CEPI. Voor het waarborgen van de kwaliteit van het taxatievak en het uniform gebruik van de European Valuation Standards (EVS) is VBO aangesloten bij TEGoVA.

Uw bedrijfspand laten taxeren?

Uw bedrijfspand laten taxeren door de register-taxateurs van Duresta? Vraag hiernaast een vrijblijvende offerte aan of neem telefonisch contact met ons op via 085-4011166.

Logo NRVT