Waarom een taxatie van uw woning?

Indien u een hypothecaire lening wilt afsluiten moet u voor de bank of financiële instelling een taxatierapport op laten stellen. In een taxatierapport moet de marktwaarde van de woning worden onderbouwd.

Indien u een hypothecaire lening gaat afsluiten met NHG (Nationale Hypotheek Garantie) worden de volgende eisen gesteld:

 • Het taxatierapport moet worden opgesteld door een register-taxateur die is ingeschreven in de kamer wonen van het NRVT.
 • De taxatie mag uitsluitend worden uitgevoerd indien de te taxeren woning is gelegen binnen een straal van 20 km van het vestigingsadres van het bureau waarvoor de register-taxateur werkzaam is.
 • Het taxatierapport moet door een onafhankelijk en erkend validatie-instituut worden gevalideerd.

Taxatie Eindhoven en regio (werkgebied)

De register-taxateurs van Duresta mogen volgens wet- en regelgeving woningen taxeren binnen een straal van 20 km vanaf Eindhoven. Voor een taxatierapport voor uw woning kunt u bij ons terecht indien de woning is gelegen in één van de volgende gemeenten:

 • Taxatie Best
 • Taxatie Eindhoven
 • Taxatie Geldrop
 • Taxatie Gerwen
 • Taxatie Heeze
 • Taxatie Helmond
 • Taxatie Laarbeek (Aarle-Rixtel, Lieshout, Beek en Donk, Mariahout)
 • Taxatie Leende
 • Taxatie Mierlo
 • Taxatie Nuenen
 • Taxatie Oirschot
 • Taxatie Schijndel
 • Taxatie Sint-Oedenrode
 • Taxatie Someren
 • Taxatie Son en Breugel
 • Taxatie Sterksel
 • Taxatie Valkenswaard
 • Taxatie Veghel

Taxatierapport met validatie

Duresta is als organisatie aangesloten bij het validatie-instituut NWWI. Dit betekent dat wij vanaf ons kantoor te Eindhoven, binnen een straal van 20 km, taxaties voor hypothecaire leningen met NHG mogen uitvoeren voor alle banken en financiële instellingen.

VBO

Duresta is aangesloten bij de branchevereniging VBO. Register-taxateurs die zijn aangesloten bij VBO beschikken over een up-to-date kennis over het taxeren van woningen. Zij taxeren conform de internationale taxatiestandaarden en stellen gevalideerde taxatierapporten op.

VBO is aangesloten bij de Nederlandse werkgeversorganisatie VNO-NCW en in Europees verband bij de CEPI. Voor het waarborgen van de kwaliteit van het taxatievak en het uniform gebruik van de European Valuation Standards (EVS) is VBO aangesloten bij TEGoVA.

Nederlands Register voor Vastgoed Taxateurs (NRVT)

Het NRVT bewaakt, waarborgt en bevordert de onafhankelijkheid, integriteit en kwaliteit van de Register-Taxateur en dient, als centraal register van vastgoedtaxateurs, het publiek belang van vastgoedwaarderingen.

Het NRVT registreert vastgoedtaxateurs op persoonlijke titel en zorgt voor eenduidige gedrags- en beroepsregels en reglementen. NRVT houdt daarbij toezicht op de naleving van de gedrags- en beroepsregels, reglementen en Permanente Educatie en borgt daarmee de kwaliteit van de geregistreerde taxateurs. Daarnaast kent NRVT een eigen centraal tuchtrechtsstelsel, dat voorziet in een consistente, transparante en onafhankelijke tuchtrechtspraak voor alle geregistreerde taxateurs.

Onze register-taxateurs staan ingeschreven in het Nederlands Register voor Vastgoed Taxateurs (NRVT). Zij voldoen aan alle kwaliteitseisen en volgen permanente educatie om goed op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen met betrekking tot het taxeren van vastgoed.

Logo NRVT