Een ventilatieberekening of ventilatiebalans is een berekening waarmee op basis van de verblijfsruimte de ventilatiecapaciteit in een nieuwbouwwoning of nieuwbouw bedrijfspand wordt berekend volgens de vastgestelde minimumeisen uit het Bouwbesluit.

Wanneer moet een ventilatieberekening worden opgesteld?

Voor het indienen van een omgevingsvergunning moet u aantonen dat de ventilatiecapaciteit van uw nieuwbouwwoning of nieuwbouw bedrijfspand voldoet aan de minimumeisen uit het Bouwbesluit. Bij de indiening van de omgevingsvergunning moet dan ook een ventilatie-berekening worden aangeleverd waarmee wordt aangetoond dat het nieuwbouwplan ook daadwerkelijk voldoet aan de NEN 1087.

Onze adviseurs kunnen vanaf tekeningen het gebouwontwerp doorrekenen volgens de NEN 1087 en bepalen of een ontwerp aan de eisen van de NEN 1087 voldoet. Voldoet het ontwerp niet aan de gestelde eisen van de NEN 1087 dan kunnen wij in een korte rapportage aangeven welke wijzigingen moeten worden doorgevoerd om het gewenste resultaat te halen

Hoe wordt een ventilatieberekening opgesteld?

In de ventilatie-berekening wordt het volgende berekend:

  • De minimale ventilatiehoeveelheden per verblijfsruimte en verblijfsgebied.
  • De ventilatiebalans met de noodzakelijke voorzieningen.
  • De ventilatiestromen en luchthoeveelheden.
  • Indien wordt geventileerd met ventilatieroosters worden ook het type rooster en de roosterlengte aangegeven.