Waarom moet een ventilatieberekening worden opgesteld?

Voor het indienen van een omgevingsvergunning moet u aantonen dat de ventilatiecapaciteit van uw nieuwbouwwoning of nieuwbouw bedrijfspand voldoet aan de minimumeisen uit het Bouwbesluit. Bij de indiening van de omgevingsvergunning moet dan ook een ventilatieberekening worden aangeleverd waarmee wordt aangetoond dat het nieuwbouwplan ook daadwerkelijk voldoet aan de NEN 1087.

Wat staat er in een ventilatieberekening?

In de ventilatieberekening wordt het volgende berekend:

  • De minimale ventilatiehoeveelheden per verblijfsruimte en verblijfsgebied.
  • De ventilatiebalans met de noodzakelijke voorzieningen.
  • De ventilatiestromen en luchthoeveelheden.
  • Indien wordt geventileerd met ventilatieroosters worden ook het type rooster en de roosterlengte aangegeven.

Advies ventilatieberekening

Onze adviseurs kunnen vanaf tekeningen het gebouwontwerp doorrekenen volgens de NEN 1087 en bepalen of een ontwerp aan de eisen van de NEN 1087 voldoet. Voldoet het ontwerp niet aan de gestelde eisen van de NEN 1087 dan kunnen wij in een korte rapportage aangeven welke wijzigingen moeten worden doorgevoerd om het gewenste resultaat te halen.