Waarom verblijfsgebied toetsen aan Bouwbesluit?

Een berekening van de verhouding tussen de gebruiksoppervlakte en verblijfsgebieden moet bij de aanvraag van de omgevingsvergunning worden ingediend. De gemeente moet namelijk toetsen of aan de 55% regel van het Bouwbesluit wordt voldaan. In het Bouwbesluit zijn namelijk eisen gesteld aan verblijfsoppervlakte in relatie tot de gebruiksoppervlakte van een nieuwbouwwoning of nieuwbouw bedrijfspand.

Met de juiste technieken kan een optimale verhouding worden berekend zodat zo gunstig mogelijk aan de eisen uit het Bouwbesluit wordt voldaan. Laat daarom uw bouwplan toetsen door onze onafhankelijke deskundigen.

Wat is een verblijfsgebied (VG)?

Een verblijfsgebied is een gedeelte van een gebruiksfunctie bestaande uit een of meer op dezelfde bouwlaag gelegen aan elkaar grenzende ruimten anders dan een toiletruimte, een badruimte, een technische ruimte of een verkeersruimte.

Een verblijfsgebied (VG) bestaat dus uit één of meer verblijfsruimten of andere aparte ruimten die met elkaar in verbinding staan en op dezelfde verdieping zijn gelegen. Uitzondering hierop zijn de toiletruimte, badruimte, technische ruimte en verkeersruimte.

Wat is de gebruiksoppervlakte (GO)?

De gebruiksoppervlakte is gedefinieerd in de NEN 2580 en luidt als volgt:

De GO van een ruimte of van een groep van ruimten is de oppervlakte, gemeten op vloerniveau, tussen de
opgaande scheidingsconstructies, die de desbetreffende ruimte of groep van ruimten omhullen.

Bij de bepaling van de GO worden niet meegerekend:

  • De oppervlakte van delen van vloeren, waarboven de netto-hoogte kleiner is dan 1,5 m, met uitzondering van vloeren onder trappen, hellingbanen e.d.
  • Een liftschacht
  • Een trapgat, schalmgat of vide, indien de oppervlakte daarvan groter is dan of gelijk is aan 4,0 m²
  • Een vrijstaande bouwconstructie (niet zijnde een trap) indien de horizontale doorsnede daarvan groter is dan of gelijk is aan 0,5 m²
  • Een leidingsschacht, indien de horizontale doorsnede daarvan groter is dan of gelijk is aan 0,5 m²
  • Een dragende binnenwand