Project meetrapporten NEN2580

Voor een woningcorporatie hebben we ca. 120 meetrapporten NEN 2580 opgesteld. Gelet op de wijzigingen in indeling en verbouwingen waren de verhuurbare vloeroppervlakte, de bruto vloeroppervlakte en de gebruiksoppervlakte NEN 2580 niet meer actueel. Aangezien deze woningcorporatie kwaliteit hoog in het vaandel had staan hebben zij ervoor gekozen de oppervlaktes projectmatig opnieuw vast te laten stellen. De woningcorporatie wilde de meetrapporten o.a. gebruiken voor nieuwe huurovereenkomsten, bepalen marktwaarde in verhuurde staat en de controle van de WOZ-waarden. Voor het opstellen van de meetrapporten NEN 2580 zijn we ter plaatse geweest en hebben we de oppervlaktes nauwkeurig met laserapparatuur ingemeten. Vervolgens hebben we alles uitgewerkt in een meetrapport NEN 2580 inclusief meetstaat, toebedeling van gemeenschappelijke ruimte, vlakkentekeningen en een meetcertificaat.

Na de afronding van het project is gebleken dat de inmetingen niet als kostenpost maar als investering gezien konden worden. Er waren namelijk in veel gevallen hogere verhuurbare vloeroppervlakten naar voren gekomen. Bij wederverhuur zou dit resulteren in hogere huurwaarden.

  • Locatie: Omgeving Rotterdam
  • Doel: Kwaliteitsverbetering
  • Aantal: Ca. 120 objecten
  • Bedrijfsmatig vastgoed, maatschappelijk vastgoed en woningen
  • Verhuurbare vloeroppervlakte:  Tussen 30 m² en 5.600 m² per object
  • Totale oppervlakte: Ca. 26.800 m² VVO
  • Overig: Geschikt voor bepalen marktwaarde in verhuurde staat