Wat is een energie-index?

De energie-index is een getal dat uitdrukt hoe energiezuinig een woning is. Hoe lager het getal, hoe energiezuiniger de woning. Voor het opstellen van een energie-index worden ongeveer 150 woningkenmerken opgenomen. Het gaat dan om de installaties, de aanwezigheid van isolatie en de maatvoering van de vloeren, muren, ramen, panelen, deuren en daken.

Na de registratie van de energie-index wordt door de overheid (RVO) een definitief energielabel vastgesteld en aangeleverd. De resultaten kunnen wij snel opleveren aangezien wij als bedrijf zijn gecertificeerd voor de BRL9500.

Verschil energie-index en definitief energielabel

De energie-index is gebaseerd op ongeveer 150 kenmerken en geeft een gedetailleerd beeld van de energiezuinigheid van een woning.

Het definitief energielabel is gebaseerd op slechts 10 kenmerken en geeft geen goed beeld van de daadwerkelijke energiezuinigheid van een woning.

Energie-index in puntentelling

De energie-index is een onderdeel van de puntentelling uit het woningwaarderingsstelsel. Hoe lager het getal, hoe meer punten er worden toegekend voor het berekenen van de maximaal redelijke huurprijs. Energielabels die op basis van de methodiek voor 1 januari 2015 zijn vastgesteld mogen worden toegepast in de puntentelling.

Let op! Voorlopige en definitieve energielabels die na 1 januari 2015 zijn afgegeven zijn niet toepasbaar in de puntentelling.

Korting bij afname meerdere diensten

Indien u naast de energie-index ook een puntentelling, meetrapport en/of een Floorplanner plattegrond afneemt kunnen wij u een aantrekkelijke korting aanbieden. Bel nu naar 085-4011166 en vraag naar de mogelijkheden.

Logo QBIS kwaliteitsregister voor energie-index