Meetrapport NEN 2580 en certificaat

Voor het bepalen van de oppervlakte wordt gebruik gemaakt van de NEN 2580. Wij zijn als bedrijf aangesloten bij de Vereniging de Vierkante Meter en meten alle oppervlaktedefinities uit de NEN 2580 in, zoals de gebruiksoppervlakte (GO), verhuurbare vloeroppervlakte (VVO), bruto vloeroppervlakte (BVO), netto vloeroppervlakte (NVO) en tarra oppervlakte (TO).

De afgelopen jaren hebben wij o.a. woningen, ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, verpleeghuizen, kantoren, winkels, monumenten en industriële objecten voorzien van een meetrapport NEN 2580 (inclusief NEM 2580 meetcertificaat en vlakkentekening). Naast onze reguliere werkzaamheden worden wij regelmatig ingeschakeld bij rechtszaken om onafhankelijk uitkomst te bieden in geschillen.

Bedrijfsmatig vastgoed

Voor de verhuur van bedrijfsmatig vastgoed zoals kantoren, bedrijfspanden en winkels zijn met name de bruto vloeroppervlakte (BVO) en de verhuurbare vloeroppervlakte (VVO) van belang. Volgens de NTA 2581 kunnen de oppervlakten worden vastgesteld op basis van een inmeting ter plaatse (type A) en een inmeting vanaf tekening (type B).

Meetrapport NEN 2580 type A (inmeting ter plaatse)

Indien geen bouwtekeningen voorhanden zijn of indien de bouwtekeningen niet meer actueel zijn kan het beste worden gekozen voor een meetrapport type A. Dit betekent dat het pand nauwkeurig met laserapparatuur wordt ingemeten. Bij het meetrapport type A ontvangt u een meetcertificaat, een meetstaat, een vlakkentekening en een toelichting. De bruto vloeroppervlakte (BVO) en de verhuurbare vloeroppervlakte (VVO) worden vastgesteld volgens de NEN 2580 en de meetrapporten worden opgesteld volgens de NTA 2581.

Meetrapport NEN 2580 type B (inmeting vanaf tekeningen)

Indien er geen twijfels bestaan over de juistheid van de beschikbare tekeningen kan een meetrapport type B worden opgesteld. De oppervlakte wordt in dit geval vanaf de tekeningen bepaald. Deze manier van inmeten is minder nauwkeurig omdat afwijkingen in de uitvoering/bouw niet worden meegenomen. Bij een meetrapport type B ontvangt u een NEN 2580 meetcertificaat, een meetstaat, een vlakkentekening en een toelichting. De bruto vloeroppervlakte (BVO) en de verhuurbare vloeroppervlakte (VVO) worden vastgesteld volgens de NEN 2580 en de meetrapporten worden opgesteld volgens de NTA 2581. Bij Duresta krijgt u een volledig meetrapport volgens de NEN 2580 inclusief certificaat.

Indien u naast het meetrapport NEN 2580 ook een energielabel utiliteit en/of Floorplanner plattegrond afneemt kunnen wij u een unieke korting aanbieden. Bel nu naar 085-4011166 en vraag naar de mogelijkheden.

Woningen

 

Meetinstructie Gebruiksoppervlakte wonen (versie juli 2019)

In het verleden werd in verkoop- en verhuuradvertenties van woningen vaak een onjuiste oppervlakte en/of inhoud vermeld. Dit heeft ertoe geleid dat de VNG, de Waarderingskamer en de brancheorganisaties Vastgoedpro, VBO en NVM in de Meetinstructie Gebruiksoppervlakte wonen afspraken hebben gemaakt over hoe woningen uniform ingemeten moeten worden. In de Meetinstructie Gebruiksoppervlakte wonen is uitgebreid omschreven hoe de gebruiksoppervlakte moet worden bepaald.

De gebruiksoppervlakte volgens de Meetinstructie Gebruiksoppervlakte wonen is een afgeleide van de gebruiksoppervlakte volgens de NEN 2580. Het verschil tussen de gebruiksoppervlakte volgens de Meetinstructie Gebruiksoppervlakte wonen en de NEN 2580 is dat de oppervlakte van dragende binnenmuren volgens de Meetinstructie Gebruiksoppervlakte wonen tot de gebruiksoppervlakte wordt gerekend in tegenstelling tot de gebruiksoppervlakte volgens de NEN 2580. Daarnaast moet volgens de Meetinstructie Gebruiksoppervlakte wonen een onderverdeling worden gemaakt in gebruiksoppervlakte wonen, overig inpandige ruimte, externe bergruimte en gebouwgebonden buitenruimte.

Kies bij de verkoop of verhuur van uw woning daarom voor een meetrapport volgens de Meetinstructie Gebruiksoppervlakte wonen.

Meetrapport type A (inmeting ter plaatse)

Indien geen bouwtekeningen voorhanden zijn of indien de bouwtekeningen niet meer actueel zijn kan het beste worden gekozen voor een meetrapport type A. Dit betekent dat de woning nauwkeurig met laserapparatuur wordt ingemeten. Bij het meetrapport type A ontvangt u tevens een NEN 2580 certificaat en een toelichting. De gebruiksoppervlakte wordt vastgesteld volgens de Meetinstructie Gebruiksoppervlakte wonen (versie januari 2018).

Meetrapport type B (inmeting vanaf tekeningen)

Indien er geen twijfels bestaan over de juistheid van de beschikbare tekeningen kan een meetrapport type B worden opgesteld. De oppervlakte wordt in dit geval vanaf de tekeningen bepaald. Deze manier van inmeten is minder nauwkeurig omdat afwijkingen in de uitvoering/bouw niet worden meegenomen. Bij het meetrapport type A ontvangt u tevens een meetcertificaat en een toelichting. De gebruiksoppervlakte wordt vastgesteld volgens de Meetinstructie Gebruiksoppervlakte wonen (versie juli 2019).

Logo Vereniging de Vierkante Meter Meetrapport NEN 2580