Puntentelling Huurwoning aanvragen

Puntentelling huurwoning aanvragen doe je bij Duresta. Onze inspecteurs waarderen het puntentotaal volgens alle geldende wet- en regelgeving zoals het Besluit Huurprijzen Woonruimte, het Beleidsboek Waarderingsstelsel Zelfstandige Woonruimte van de Huurcommissie en jurisprudentie. Met onze rapportage kunt u aantonen wat het puntentotaal is bij aanvang van de huurovereenkomst. Zowel de verhuurder als huurder hebben baat bij een betrouwbare onafhankelijke puntentelling.

Wat is een puntentelling?

Met een puntentelling wordt de maximaal redelijke huurprijs van een zelfstandige woning of serviceflat berekend op grond van het Besluit Huurprijzen Woonruimte, het woningwaarderingsstelsel en het Beleidsboek Waarderingsstelsel Zelfstandige Woonruimte van de Huurcommissie. In de puntentelling worden punten gegeven voor o.a. de oppervlakte van vertrekken en overige ruimten, de afwerking van de keuken en badkamer, de WOZ-waarde en de hoogte van het energielabel.

Indien voor alle onderdelen de punten zijn berekend kan men uit de huurprijzentabel van de Uitvoeringswet Huurprijzen Woonruimte aflezen welke huurprijs hiertegenover staat. Ligt deze prijs boven de geldende liberalisatiegrens, dan mag men zelf een huurprijs vaststellen (liberale huursector). Ligt de prijs onder de liberalisatiegrens, dan mag men maximaal de huurprijs vragen die in de huurprijzentabel staat vermeld (sociale huursector).

Waarom een puntentelling op laten stellen?

Het is erg belangrijk om voor de aanvang van de huurovereenkomst te weten in welke huursector de woning valt en wat de maximaal redelijke huurprijs is. De huurder heeft namelijk het recht om binnen een half jaar na de ingangsdatum van de huurovereenkomst een onafhankelijk onderzoek in te laten stellen door de Huurcommissie. Een rapporteur van de Huurcommissie onderzoekt dan of de huurprijs is vastgesteld volgens de geldende wet- en regelgeving. Indien blijkt dat de woning niet volgens de wet- en regelgeving wordt verhuurd, kan dit zeer vervelende gevolgen hebben.

WOZ-waarde

In de puntentelling worden punten toegekend voor de WOZ-waarde. Deze punten worden op de volgende manier berekend:

Voor elke € 14.146,- van de WOZ-waarde: 1 punt (per 1-7-2023)
Voor de WOZ-waarde gedeeld door de oppervlakte per € 222,-: 1 punt (per 1-7-2023)

Voorbeeld:
WOZ-waarde is € 152.000,-
De oppervlakte is 70 m²

152.000/14.146 = 10,75 punten
152.000/70/222 = 9,78 punten

Totaal = 20,53 punten
Na afronding = 21 punten

De hiervoor aangegeven kengetallen (€ 14.146,- en € 222,-) zullen jaarlijks per 1 juli worden vastgesteld.

Bij deze berekening gelden 3 regels:

  • U rekent met een WOZ-waarde van minimaal € 71.602,- (vanaf 1-7-2023). Let op! Deze minimum WOZ-waarde kan elk jaar wijzigen. Kijk voor de berekening altijd op de website wetten.overheid.nl.
  • Is uw huurwoning in aanbouw? Dan geldt de WOZ-waarde van de woning als die helemaal af is. Tel de eindwaarde en de grondwaarde van de huurwoning bij elkaar op. U vindt beide in het taxatieverslag van de gemeente.
  • Heeft de huurwoning op basis van de onderdelen 1 tot en met 8 en 12 al 110 punten of meer en is de woning gebouwd van 2015, 2016, 2017, 2018 of 2019. Dan is het aantal punten voor de WOZ-waarde minimaal 40.
  • Er zijn bijzondere regels voor woningen in een serviceflat en monumenten.

WOZ-cap

De WOZ-cap houdt in dat het aandeel van de punten dat op grond van de puntentelling geteld mag worden voor de WOZ-waarde van een woonruimte, beperkt is tot 33%. Als de WOZ-waarde van de woonruimte die je verhuurt hoog is, dan bestaat de kans dat je als verhuurder voortaan niet meer zelf mag bepalen welke huurprijs je in rekening brengt.

Wanneer geldt de WOZ-cap niet?

  1. Op een huurovereenkomst die vóór 1 mei 2022 is aangegaan en waarvan de aanvangshuurprijs toen boven de liberalisatiegrens lag;
  2. Indien een woonruimte zónder toepassing van de WOZ-cap 136 punten of minder heeft;
  3. Indien een woonruimte zonder toepassing van de WOZ-cap 110 punten heeft en gebouwd of verbouwd is in de jaren 2015 t/m 2019;
  4. Indien een woonruimte met een oppervlakte van 40 m² of minder is gelegen in de zogenaamde COROP-regio’s Amsterdam en Utrecht. De woonruimte moet dan wel gebouwd of verbouwd zijn in de jaren 2018 t/m 2022;
  5. Indien een woonruimte een WOZ-waarde beneden de ondergrens van € 71.602,- (1 juli 2023) heeft. Deze grens wijzigt elk jaar per juli.

Logo Huurcommissie