Wat is een bouwkundige keuring?

Een bouwkundige keuring is een visuele inspectie van de staat van onderhoud en de zichtbare gebreken en/of tekortkomingen. In een bouwkundig rapport worden deze onderdelen vastgelegd met foto’s en markeringen. In het bouwkundig rapport worden tevens de eventuele herstelkosten op korte en/of lange vermeld.

Wanneer een bouwkundige keuring?

Een bouwkundige inspectie kan zowel voor de koper als verkoper interessant zijn.

Kopers zullen een bouwkundige keuring vooral uit willen laten voeren om te weten wat de bouwkundige staat is van een aan te kopen woning of bedrijfspand. Door het uit laten voeren van een bouwkundige keuring wordt voorafgaand aan een aankoop inzichtelijk gemaakt wat de gebreken en/of tekortkomingen zijn.  Tevens wordt vermeld wat de herstelkosten op korte en/of lange termijn zijn zodat men hier rekening mee kan houden bij het uitbrengen van een bod. Met een bouwkundig inspectierapport heeft men dus een goed onderhandelingsinstrument.

In geval van verkoop kan ook de verkoper ervoor kiezen een onafhankelijke bouwkundige keuring uit te laten voeren. Met een bouwkundig inspectierapport toont de verkoper transparantie aan potentiële kopers. Tevens is het een goed onderbouwend stuk om aan te tonen dat men aan de mededelingsplicht heeft voldaan.

Waarom een bouwkundige keuring?

  • Een bouwkundig expert inspecteert de gehele woning zodat alle visuele gebreken en tekortkomingen worden vastgelegd.
  • Door bouwkundig experts worden gemiddeld 15 tot 20 tekortkomingen per woning geconstateerd.
  • Gebreken en tekortkomingen worden met beeldmateriaal vastgelegd met een duidelijke beschrijving.
  • De kosten van een bouwkundige keuring zijn aftrekbaar indien deze samenhangen met het afsluiten van de hypotheek vanwege aankoop, verbetering of onderhoud van de woning.

Bouwkundige keuring (basis)

In een bouwkundige keuring (plus) wordt in de woning of het bedrijfspand onderzoek gedaan naar de zichtbare gebreken en tekortkomingen. Tijdens de bouwkundige inspectie worden alle bouwkundige elementen geïnspecteerd en worden diverse metingen uitgevoerd (vochtigheidsgehalte, luchtvochtigheid, afschotniveau etc.). In het bouwkundig rapport wordt uiteindelijk van alle onderdelen met een conditiescore van onvoldoende beschreven wat het gebrek of de tekortkoming is.

Bouwkundige keuring (plus)

In een bouwkundige keuring (plus) wordt in de woning of het bedrijfspand onderzoek gedaan naar de zichtbare gebreken en tekortkomingen. Tijdens de bouwkundige inspectie worden alle bouwkundige elementen geïnspecteerd en worden diverse metingen uitgevoerd (vochtigheidsgehalte, luchtvochtigheid, afschotniveau etc.). In het bouwkundig rapport wordt uiteindelijk van alle onderdelen met een conditiescore van onvoldoende beschreven wat het gebrek of de tekortkoming is. Wij geven tevens een indicatie van de herstelkosten op korte en lange termijn zodat u weet wat u moet verwachten.

Bouwkundige keuring met NHG bijlage

In sommige gevallen kunnen banken, hypotheekverstrekkers of de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (uitvoerende instantie NHG) een bouwkundig rapport eisen. Vaak zal dit voortvloeien uit een opgesteld taxatierapport waarin staat vermeld dat de onderhoudstoestand van de woning meer dan 10% afwijkt van de marktwaarde. In dat geval stellen wij een NHG bijlage op waarin alle voor NHG relevante informatie staat vermeld.