Wat is een bouwkundige keuring?

Een bouwkundige keuring is een visuele inspectie van de staat van onderhoud en de zichtbare gebreken en/of tekortkomingen. In een bouwkundig rapport worden deze onderdelen vastgelegd met foto’s. In het bouwkundig rapport worden tevens de eventuele herstelkosten op korte en/of lange termijn vermeld.

Waarom een bouwkundige keuring?

  • Inzicht krijgen in de bouwkundige staat, gebreken en tekortkomingen.
  • Voorkomen van onvoorziene kosten na de aankoop.
  • Met een bouwkundig rapport heeft men een goed onderhandelingsinstrument.
  • De kosten van een bouwkundige inspectie zijn aftrekbaar indien deze samenhangen met het afsluiten van de hypotheek vanwege aankoop, verbetering of onderhoud van de woning.

Wanneer een bouwkundige keuring?

Een bouwkundige keuring kan zowel voor de koper als verkoper interessant zijn.

Kopers zullen een bouwkundige inspectie vooral uit laten voeren om te weten wat de bouwkundige staat is van een aan te kopen woning of bedrijfspand. Door het uit laten voeren van een bouwkundige inspectie wordt voorafgaand aan een aankoop inzichtelijk gemaakt wat de gebreken en/of tekortkomingen zijn.  Tevens wordt vermeld wat de herstelkosten op korte en/of lange termijn zijn.

In geval van verkoop kan ook de verkoper ervoor kiezen een onafhankelijke bouwkundige inspectie uit te laten voeren. Met een bouwkundig inspectierapport toont de verkoper transparantie aan potentiële kopers. Tevens is het een goed onderbouwend stuk om aan te tonen dat men aan de mededelingsplicht heeft voldaan.

Bouwkundige keuring (basis)

Tijdens een bouwkundige keuring (basis) wordt in de woning of het bedrijfspand onderzoek gedaan naar de zichtbare gebreken en tekortkomingen. Hierbij worden alle relevante bouwkundige onderdelen geïnspecteerd en worden diverse metingen uitgevoerd (vochtigheidsgehalte, luchtvochtigheid, afschotniveau etc.).

In het bouwkundig rapport wordt uiteindelijk van alle opgenomen onderdelen beschreven wat het gebrek of de tekortkoming is. Dit wordt tevens onderbouwd met foto’s.

Bouwkundige keuring (plus)

Tijdens een bouwkundige keuring (plus) wordt in de woning of het bedrijfspand onderzoek gedaan naar de zichtbare gebreken en tekortkomingen. Hierbij worden alle relevante bouwkundige onderdelen geïnspecteerd en worden diverse metingen uitgevoerd (vochtigheidsgehalte, luchtvochtigheid, afschotniveau etc.).

In het bouwkundig rapport wordt uiteindelijk van alle opgenomen onderdelen beschreven wat het gebrek of de tekortkoming is met een indicatie van de herstelkosten op korte en lange termijn. Dit wordt tevens onderbouwd met foto’s.

Bouwkundige keuring met NHG bijlage

In sommige gevallen kunnen banken, hypotheekverstrekkers of de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (uitvoerende instantie NHG) een bouwkundig rapport eisen. Vaak zal dit voortvloeien uit een opgesteld taxatierapport waarin staat vermeld dat de onderhoudstoestand van de woning meer dan 10% afwijkt van de marktwaarde. In dat geval stellen wij een NHG bijlage op waarin alle voor NHG relevante informatie staat vermeld.