Meetrapport NEN 2580 met meetcertificaat

Voor het bepalen van de oppervlakte van gebouwen wordt gebruik gemaakt van de NEN 2580. In deze norm staan meerdere oppervlaktedefinities zoals de gebruiksoppervlakte (GO), verhuurbare vloeroppervlakte (VVO), bruto vloeroppervlakte (BVO), netto vloeroppervlakte (NVO) en tarra oppervlakte (TO). U kunt bij ons terecht voor een meetrapport NEN 2580 met meetcertificaat en vlakkentekeningen.

De afgelopen jaren hebben wij o.a. woningen, ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, verpleeghuizen, kantoren, winkels, monumenten en industriële objecten voorzien van een meetrapport (inclusief meetcertificaat en vlakkentekening).

Naast onze reguliere werkzaamheden worden wij regelmatig ingeschakeld bij rechtszaken om onafhankelijk uitkomst te bieden in geschillen.

Meetinstructie Gebruiksoppervlakte wonen (versie 1 juli 2019)

In het verleden werd in verkoop- en verhuuradvertenties van woningen vaak een onjuiste oppervlakte en/of inhoud vermeld. Dit heeft ertoe geleid dat de VNG, de Waarderingskamer en de brancheorganisaties Vastgoedpro, VBO en NVM in de Meetinstructie Gebruiksoppervlakte wonen afspraken hebben gemaakt over hoe woningen uniform ingemeten moeten worden. In de Meetinstructie Gebruiksoppervlakte wonen is uitgebreid omschreven hoe de gebruiksoppervlakte moet worden bepaald.

De gebruiksoppervlakte volgens de Meetinstructie Gebruiksoppervlakte wonen is een afgeleide van de gebruiksoppervlakte volgens de NEN 2580. Het verschil tussen de gebruiksoppervlakte volgens de Meetinstructie Gebruiksoppervlakte wonen en de NEN 2580 is dat de oppervlakte van dragende binnenmuren volgens de Meetinstructie Gebruiksoppervlakte wonen tot de gebruiksoppervlakte wordt gerekend in tegenstelling tot de gebruiksoppervlakte volgens de NEN 2580. Daarnaast moet volgens de Meetinstructie Gebruiksoppervlakte wonen een onderverdeling worden gemaakt in gebruiksoppervlakte wonen, overig inpandige ruimte, externe bergruimte en gebouwgebonden buitenruimte.

Kies bij de verkoop of verhuur van uw woning daarom voor een meetrapport volgens de Meetinstructie Gebruiksoppervlakte wonen.

Meetrapport type A (inmeting ter plaatse)

Indien geen bouwtekeningen voorhanden zijn of indien de bouwtekeningen niet meer actueel zijn kan het beste worden gekozen voor een meetrapport type A. Dit betekent dat de woning nauwkeurig met laserapparatuur wordt ingemeten. Bij het meetrapport type A ontvangt u tevens een meetcertificaat en een toelichting. De gebruiksoppervlakte wordt vastgesteld volgens de Meetinstructie Gebruiksoppervlakte wonen (versie juli 2019).

Meetrapport type B (inmeting vanaf tekeningen)

Indien er geen twijfels bestaan over de juistheid van de beschikbare tekeningen kan een meetrapport type B worden opgesteld. De oppervlakte wordt in dit geval vanaf de tekeningen bepaald. Deze manier van inmeten is minder nauwkeurig omdat afwijkingen in de uitvoering/bouw niet worden meegenomen. Bij het meetrapport type A ontvangt u tevens een meetcertificaat en een toelichting. De gebruiksoppervlakte wordt vastgesteld volgens de Meetinstructie Gebruiksoppervlakte wonen (versie juli 2019).

Indien u naast het meetrapport ook een puntentelling, energielabel en/of Floorplanner plattegrond afneemt kunnen wij u een aantrekkelijke korting aanbieden. Bel nu naar 085-4011166 en vraag naar de mogelijkheden.

NEN 2580