Wat is een energielabel?

Het energielabel geeft de energieprestatie van een woning weer in de energielabelklassen A++++ t/m G. Een woning met energielabel A++++ is energiezuinig en een woning met energielabel G is energie-onzuinig. Voor het opstellen van een energielabel worden ongeveer 150 woningkenmerken opgenomen. Het gaat dan om de installaties, de aanwezigheid van isolatie en de maatvoering van de vloeren, muren, ramen, panelen, deuren en daken.

Wijzigingen vanaf 1-1-2021

Vanaf 1 januari 2021 is een nieuwe rekenmethode in werking getreden voor het bepalen van de energieprestatie van bestaande en nieuwe woningen en bedrijfspanden. Deze rekenmethode is uitgewerkt in de NTA8800 en vervangt de NEN 7120, ISSO publicatie 75.3 en ISSO publicatie 82.3. Vanaf 1 januari 2021 geldt dus één methode voor het berekenen van de energieprestatie van gebouwen.

De uitkomst van de berekening is een energielabel (letter) en drie BENG-indicatoren (getallen).

BENG-indicatoren

BENG 1
Energiebehoefte: de hoeveelheid energie die een gebouw nodig heeft voor verwarming en koeling uitgedrukt in kWh per m² gebruiksoppervlakte per jaar. Deze indicator gaat over het beperken van de energievraag van het gebouw zelf.

Aandachtspunten: stedenbouwkundig ontwerp, oriëntatie, compact ontwerp, schilisolatie, luchtdichtheid, zomernachtventilatie, ventilatiesysteem en zonwering.

BENG 2
Primair energiegebruik: de hoeveelheid fossiele brandstof in kWh per m² gebruiksoppervlakte per jaar die nodig is voor verwarming, koeling, warm water en installaties. Let op: voor netstroom wordt het rendement van elektriciteitsproductie verrekend.

Aandachtspunten: efficiënte installaties, warmteafgifte op lage temperatuur, warmwater met korte leidingen en warmteterugwinning en toepassing van hernieuwbare energie (BENG 3).

BENG 3
Aandeel hernieuwbare energie: het percentage hernieuwbare energie van het totale energiegebruik.

Aandachtspunten: toepassing van pv-panelen, zonneboiler, bodemenergie, omgevingswarmte, biomassa en externe warmtelevering (mits hernieuwbaar).

Energielabel in puntentelling

Het energielabel is een onderdeel van de puntentelling uit het woningwaarderingsstelsel. Hoe beter het energielabel, hoe meer punten er worden toegekend voor het berekenen van de maximaal redelijke huurprijs.

Let op! Voorlopige en definitieve energielabels die na 1 januari 2015 zijn afgegeven zijn niet toepasbaar in de puntentelling.

Korting bij afname meerdere diensten

Indien u naast een energielabel ook een puntentelling, meetrapport en/of een Floorplanner plattegrond afneemt kunnen wij u een aantrekkelijke korting aanbieden. Bel nu naar 085-4011166 en vraag naar de mogelijkheden.

Logo QBIS kwaliteitsregister voor energie-index