Energielabel benodigd voor verkoop en verhuur

Voor de verkoop of verhuur van uw woning heeft u een energielabel nodig. Het energielabel moet worden opgesteld door een gecertificeerd adviseur en worden geregistreerd door een BRL 9500-W gecertificeerd bedrijf. Duresta is als bedrijf gecertificeerd volgens BRL 9500-W en BRL 9500-U. Heeft u een energielabel nodig voor verkoop of verhuur van uw woning? Vraag deze nu aan via onze website of bel naar 085-4011166.

Energielabel in puntentelling

Het energielabel is een onderdeel van de puntentelling uit het woningwaarderingsstelsel. Hoe beter het energielabel, hoe meer punten er worden toegekend voor het berekenen van de maximaal redelijke huurprijs. Hiermee is een hoog energielabel cruciaal voor de verhuur van uw woning. Dit is de reden waarom wij altijd het maximale uit de inspectie en berekening willen halen.

Let op! Voorlopige en definitieve energielabels die na 1 januari 2015 zijn afgegeven zijn niet toepasbaar in de puntentelling.

Wat is een energielabel?

Het energielabel geeft de energieprestatie van een woning weer in de energielabelklassen A++++ t/m G. Een woning met energielabel A++++ is energiezuinig en een woning met energielabel G is energie-onzuinig. Voor het opstellen van een energielabel worden ongeveer 150 woningkenmerken opgenomen. Het gaat dan om de installaties, de aanwezigheid van isolatie en de maatvoering van de vloeren, muren, ramen, panelen, deuren en daken.

Wijzigingen vanaf 1-1-2021

Vanaf 1 januari 2021 is een nieuwe rekenmethode in werking getreden voor het bepalen van de energieprestatie van bestaande en nieuwe woningen en bedrijfspanden. Deze rekenmethode is uitgewerkt in de NTA8800 en vervangt de NEN 7120, ISSO publicatie 75.3 en ISSO publicatie 82.3. Vanaf 1 januari 2021 geldt dus één methode voor het berekenen van de energieprestatie van gebouwen.

De uitkomst van de berekening is een energielabel (letter) en drie BENG-indicatoren (getallen).

BENG-indicatoren

BENG 1
Energiebehoefte: de hoeveelheid energie die een gebouw nodig heeft voor verwarming en koeling uitgedrukt in kWh per m² gebruiksoppervlakte per jaar. Deze indicator gaat over het beperken van de energievraag van het gebouw zelf.

Aandachtspunten: stedenbouwkundig ontwerp, oriëntatie, compact ontwerp, schilisolatie, luchtdichtheid, zomernachtventilatie, ventilatiesysteem en zonwering.

BENG 2
Primair energiegebruik: de hoeveelheid fossiele brandstof in kWh per m² gebruiksoppervlakte per jaar die nodig is voor verwarming, koeling, warm water en installaties. Let op: voor netstroom wordt het rendement van elektriciteitsproductie verrekend.

Aandachtspunten: efficiënte installaties, warmteafgifte op lage temperatuur, warmwater met korte leidingen en warmteterugwinning en toepassing van hernieuwbare energie (BENG 3).

BENG 3
Aandeel hernieuwbare energie: het percentage hernieuwbare energie van het totale energiegebruik.

Aandachtspunten: toepassing van pv-panelen, zonneboiler, bodemenergie, omgevingswarmte, biomassa en externe warmtelevering (mits hernieuwbaar).

Verschil energielabel basismethode en detailmethode

Per 1 januari 2021 kan een energielabel op basis van de basismethode of detailmethode worden opgesteld. De detailmethode is verplicht voor alle woningen waarbij na 1 januari 2021 een omgevingsvergunning is aangevraagd. Voor de bestaande bouw volstaat een energielabel op basis van de basismethode.

Energielabel basismethode

Voor bestaande bouw kan worden volstaan met een energielabel op basis van de basismethode. De opname voor een energielabel op basis van de basismethode mag alleen worden gedaan door een gecertificeerd EP-W/B adviseur.

Men mag voor bestaande woningen wel vrijwillig een energielabel op basis van de detailmethode vast laten stellen.

Energielabel detailmethode

Voor nieuwbouw is een energielabel op basis van de detailmethode verplicht. De opname voor een energielabel op basis van de detailmethode mag alleen worden gedaan door een gecertificeerd EP-W/D.

In de volgende gevallen moet energielabel op basis van de detailmethode worden vastgesteld.

1. Voor de aanvraag van een omgevingsvergunning.
2. Bij volledige renovatie.
3. Alle woningen en gebouwen waarvoor de energieprestatie moet worden bepaald voor de aanvraag van de EPV (energieprestatievergoeding), bij de oplevering van een EPV, of om aan te tonen dat een verbetering leidt tot een primair fossiel energiegebruik overeenkomstig de BENG-eis of beter (EP 2).

Korting bij afname meerdere diensten

Indien u naast een energielabel ook een puntentelling, meetrapport en/of een Floorplanner plattegrond afneemt kunnen wij u een aantrekkelijke korting aanbieden. Bel nu naar 085-4011166 en vraag naar de mogelijkheden.

Centraal Register Techniek