Wat is een verbeteradvies?

Met een verbeteradvies wordt met een aantal maatregelenpakketten inzichtelijk gemaakt hoe u een beter energielabel  kunt realiseren. Per maatregelenpakket wordt vermeld welke isolerende maatregelen moeten worden uitgevoerd, welke merken moeten worden toegepast en wat de minimale isolatiedikten moeten zijn. Daarnaast wordt beschreven welke installaties voor verwarming, warm tapwater, verlichting, ventilatie en/of koeling moeten worden aangepast en welke merken en types toegepast moeten worden.

Wij zoeken voor het verbeteradvies altijd naar de meest geschikte combinaties van maatregelen. Op deze manier kunt u uw bedrijfspand met een zo rendabel mogelijke investering verbeteren. Indien u al weet welke maatregelen u wilt realiseren kunnen wij dit berekenen en opnemen in de resultaten.

Waarom een verbeteradvies?

  • Een verbeteradvies maakt inzichtelijk met welke maatregelen uw bedrijfspand een hoger energielabel kan behalen.
  • Een verbeteradvies maakt inzichtelijk met welke maatregelen uw bedrijfspand energiezuiniger en comfortabeler kan worden gemaakt.
  • Een verbeteradvies maakt inzichtelijk met welke maatregelen een kantoorpand minimaal energielabel C kan behalen.

Verbeteradvies Energielabel C voor kantoorpanden

Een kantoorgebouw moet minimaal energielabel C hebben. Heeft het kantoorpand niet minimaal energielabel C of beter dan mag het gebouw niet meer worden gebruikt. Deze verplichting vloeit voort uit het Bouwbesluit 2012.

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gaat flink handhaven op de energielabel-verplichting. Gemeenten en provincies kunnen vanaf 2023 een dwangsom van maximaal € 81.000,- opleggen bij het niet naleven van de energielabel C verplichting. Indien na het opleggen van de dwangsom nog steeds niet wordt voldaan aan de verplichting tot het hebben van energielabel C, dan kan het pand gedwongen worden gesloten

De Rijksdienst voor ondernemen Nederland (RVO) heeft een beslisboom opgesteld waar eigenaren kunnen nagaan of de energielabelverplichting geldt voor hun kantoorpand.

Heeft u nog geen energielabel voor uw kantoorpand vraag deze dan aan via onze dienstenpagina. Heeft u al een energielabel en is deze slechter dan energielabel C? Vraag dan eenvoudig op deze pagina een verbeteradvies aan zodat u weet hoe u zo rendabel mogelijk energielabel C kan behalen.

Verschil verbeteradvies en maatwerkadvies

Het verbeteradvies is door Duresta ontwikkeld vanuit de behoefte uit de markt. Onze opdrachtgevers hadden behoefte aan een korte rapportage waarin per maatregelenpakket de beste opties zouden worden weergegeven. Het resultaat is een rapportage waarin per maatregelenpakket duidelijk en overzichtelijk wordt gespecificeerd welke materialen, merken en types moeten worden toegepast.

Het standaard maatwerkadvies dat in de markt wordt aangeboden betreft een uitgebreid rapport met veelal standaardteksten, tabellen en grafieken. Voor het maatwerkadvies wordt vaak gebruik gemaakt van de standaardtemplate die door de softwareleveranciers beschikbaar wordt gesteld.