Voor een projectontwikkelaar hebben we advies uitgebracht hoe 159 appartementen optimaal ingedeeld moeten worden voor het behalen van zoveel mogelijk punten in de puntentelling op basis van het Besluit Huurprijzen Woonruimte. De doelstelling van de projectontwikkelaar was om de appartementen in de liberale huursector te kunnen verhuren.

De energie-indexen zijn een belangrijk onderdeel van de puntentelling. We hebben doorgerekend en geadviseerd welke isolatiematerialen en installaties voor warm tapwater, verwarming en ventilatie het beste kunnen worden toegepast voor een zo hoog mogelijk resultaat. Door slim gebruik te maken van bepaalde merken en types hebben we uitvoeringskosten weten te reduceren en een optimaal resultaat weten te behalen.

Aangezien het een nieuwbouwproject betrof waren er door de gemeente nog geen WOZ-waarden per appartement afgegeven. Wij hebben in dit geval taxatieverslagen WOZ opgesteld waarin per appartement de gecorrigeerde vervangingswaarde is berekend volgens de Waarderingsinstructie jaarlijkse waardebepaling. Op deze manier hebben we de puntentelling compleet kunnen onderbouwen.