BENG-eisen per 1 januari 2021 van kracht!

12 maart 2020

De eisen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG) treden per 1 januari 2021 in werking. Minister Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft dat de Tweede Kamer per brief van 9 januari 2020 laten weten. De nieuwe eisen moeten resulteren in betere energieprestaties van gebouwen. De BENG-eisen voor nieuwbouw zouden al op 1 juli 2020 […]