BENG

De eisen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG) treden per 1 januari 2021 in werking. Minister Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft dat de Tweede Kamer per brief van 9 januari 2020 laten weten. De nieuwe eisen moeten resulteren in betere energieprestaties van gebouwen.

De BENG-eisen voor nieuwbouw zouden al op 1 juli 2020 van kracht worden. De (definitieve) softwarepakketten voor het maken van berekeningen conform NTA 8800 zijn per die datum echter nog niet beschikbaar.

De betrokken belangen- en beroepsorganisaties binnen de bouw (Aedes, BNA, Bouwend Nederland, NEPROM en NVB-Bouw), verenigd in het ZEN-platform van het Lenteakkoord hebben de minister vorige maand per brief om uitstel van invoering gevraagd. Volgens de organisaties dient de software minimaal een half jaar vóór de invoeringsdatum voorhanden te zijn. Pas dan zijn de nieuwe regels in de bouwpraktijk goed toe te passen en loopt de aanvraag van omgevingsvergunningen geen vertraging op. Minister Knops heeft met dit verzoek ingestemd en de invoering gesteld op 1 januari 2021.

Dat impliceert dat vanaf volgend jaar de aanvraag van een omgevingsvergunning vergezeld dient te gaan van een energieprestatieberekening, waaruit blijkt dat het bouwplan voldoet aan de eisen bij drie zogeheten BENG-indicatoren:

  • de maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar (BENG 1);
  • het maximale primair fossiel energiegebruik, eveneens in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar (BENG 2) en
  • het minimale aandeel hernieuwbare energie in % (BENG 3).

BENG wordt de opvolger van de huidige EPC (EnergiePrestatieCoëfficiënt). Bij de EPC wordt uitsluitend de energiebehoefte van het gebouw beoordeeld en uitgedrukt in één getalswaarde.

Per 1 januari 2021 wordt tevens het nieuwe energielabel ingevoerd. Het nieuwe energielabel wordt gebaseerd op het primaire fossiele energiegebruik in kWh per m2 per jaar en dient een genuanceerder beeld te geven van de energieprestatie van woningen en utiliteiten.

Laatste nieuws

Laatste tweets

Twitter Sent An Error: Could not authenticate you.