Meetrapport NEN 2580 en meetcertificaat

Voor het bepalen van de oppervlakte van gebouwen wordt gebruik gemaakt van de NEN 2580. In deze norm staan meerdere oppervlaktedefinities zoals de gebruiksoppervlakte (GO), verhuurbare vloeroppervlakte (VVO), bruto vloeroppervlakte (BVO), netto vloeroppervlakte (NVO) en tarra oppervlakte (TO). U kunt bij ons terecht voor een meetrapport NEN 2580 met meetcertificaat en vlakkentekeningen.

De afgelopen jaren hebben wij o.a. woningen, ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, verpleeghuizen, kantoren, winkels, monumenten en industriƫle objecten voorzien van een meetrapport (inclusief meetcertificaat en vlakkentekening).

Bedrijfsmatig vastgoed

Voor de verhuur van bedrijfsmatig vastgoed zoals kantoren, bedrijfspanden en winkels zijn met name de bruto vloeroppervlakte (BVO) en de verhuurbare vloeroppervlakte (VVO) van belang. Volgens de NTA 2581 kunnen de oppervlakten worden vastgesteld op basis van een inmeting ter plaatse (type A) en een inmeting vanaf tekening (type B).

Meetrapport NEN 2580 type A (inmeting ter plaatse)

Indien geen bouwtekeningen voorhanden zijn of indien de bouwtekeningen niet meer actueel zijn kan het beste worden gekozen voor een meetrapport type A. Dit betekent dat het pand nauwkeurig met laserapparatuur wordt ingemeten. Bij het meetrapport type A ontvangt u een meetcertificaat, een meetstaat, een vlakkentekening en een toelichting. De bruto vloeroppervlakte (BVO) en de verhuurbare vloeroppervlakte (VVO) worden vastgesteld volgens de NEN 2580 en de meetrapporten worden opgesteld volgens de NTA 2581.

Meetrapport NEN 2580 type B (inmeting vanaf tekeningen)

Indien er geen twijfels bestaan over de juistheid van de beschikbare tekeningen kan een meetrapport type B worden opgesteld. De oppervlakte wordt in dit geval vanaf de tekeningen bepaald. Deze manier van inmeten is minder nauwkeurig omdat afwijkingen in de uitvoering/bouw niet worden meegenomen. Bij een meetrapport type B ontvangt u een NEN 2580 meetcertificaat, een meetstaat, een vlakkentekening en een toelichting. De bruto vloeroppervlakte (BVO) en de verhuurbare vloeroppervlakte (VVO) worden vastgesteld volgens de NEN 2580 en de meetrapporten worden opgesteld volgens de NTA 2581.

Korting bij afname meerdere diensten

Indien u naast een meetrapport NEN 2580 ook een energielabel en/of Floorplanner plattegrond afneemt kunnen wij u een aantrekkelijke korting aanbieden. Bel nu naar 085-4011166 en vraag naar de mogelijkheden.

 

NEN 2580