Appartementencomplex

Per 1 oktober 2015 geldt een nieuw puntensysteem (woningwaarderingsstelsel) en telt de WOZ-waarde mee in de puntentelling. De volgende onderdelen tellen dan niet meer mee bij de berekening van het aantal punten in de puntentelling:

  • Woonvorm
  • Woonomgeving
  • Hinderlijke situaties
  • Schaarstepunten

In plaats van voornoemde onderdelen worden in de puntentelling punten berekend op basis van de volgende formule:

Voor elke € 7.995,- van de WOZ-waarde: 1 punt.
Voor de WOZ-waarde gedeeld door de oppervlakte per € 122,-: 1 punt.

Voorbeeld:
WOZ-waarde is € 152.000,-
De oppervlakte is 70 m²

152.000/7.995 = 19,01 punten
152.000/70/122 = 17,80 punten

Totaal = 36,81 punten
Na afronding = 37 punten

De hiervoor aangegeven kengetallen (€ 7.995,- en € 122,-) zullen jaarlijks per 1 juli (opnieuw) worden vastgesteld.

Regels WOZ-waarde puntentelling

Bij voornoemde berekening moet rekening worden gehouden met de volgende regelgeving:

  • U rekent altijd met een WOZ-waarde van minimaal € 40.480,-.
  • Is uw huurwoning in aanbouw? Dan geldt de WOZ-waarde van de woning als die helemaal af is. Tel de vervangingswaarde en de grondwaarde bij elkaar op. U vindt beide in het taxatieverslag van de gemeente. ga dan uit van een voortgangspercentage van 100% ook al staat op het taxatieverslag een lager voortgangspercentage.
  • Heeft de huurwoning zonder de WOZ-punten al 110 punten of meer? En is de woning gebouwd van 2015 tot 2019. Dan is het aantal punten over de WOZ-waarde minimaal 40.
  • Er zijn bijzondere regels voor woningen in een serviceflat en voor monumentenwoningen.

Huurverhoging door nieuwe puntentelling?

De nieuwe puntentelling kan alleen bij nieuwe huurcontracten leiden tot huurverhoging indien dit volgens de berekening mogelijk is. Bij bestaande huurcontracten moet de verhuurder zich houden aan de wettelijk vastgelegde huurverhoging. De regering beslist jaarlijks met welk percentage de huur mag stijgen.

WOZ-waarde taxatie of bezwaar

Heeft u nog geen WOZ-waarde ontvangen? Weet u niet welke WOZ-waarde u moet hanteren indien de woning nog moet worden gebouwd? Laat de WOZ-waarde dan bepalen door onze register WOZ-taxateurs. De door ons opgestelde taxatierapporten WOZ voldoen worden o.a. gehanteerd door de rapporteurs van de Huurcommissie.

Indien u het niet eens bent met de door de gemeente vastgestelde WOZ-waarde kunt u het gehele bezwarentraject aan ons uitbesteden. Onze register WOZ-taxateurs hebben ruime ervaring in bezwaar- en beroepsprocedures.

Laatste nieuws

Laatste tweets

Twitter Sent An Error: Could not authenticate you.