foto van grachtenpanden in Amsterdam

Wet betaalbare huur gaat in vanaf 1-7-2024

De Wet betaalbare huur is op 25 juni 2024 aangenomen in de Eerste Kamer. De ingangsdatum is 1-7-2024. Gemeenten krijgen uitstel om te handhaven tot 1-1-2025. De doorgang van deze wet gaat grote gevolgen hebben voor de huursector. Voor verhuurders brengt dit de nodige risico’s met zich mee. Zo kan een onjuist opgestelde puntentelling grote gevolgen hebben op de lopende huur indien een huurder de huurprijs laat toetsen door de Huurcommissie.

Voorkom risico’s en laat uw puntentelling daarom opstellen door de specialisten van Duresta. Wij stellen de puntentelling op volgens de wetgeving zoals die per 1-7-2024 gaat gelden ingevolge de Wet betaalbare huur. Indien een woning onvoldoende punten scoort kunnen wij u adviseren met welke maatregelen u het gewenste puntentotaal kunt behalen of hoe de punten gemaximaliseerd kunnen worden.

Wilt u weten wat de nieuwe wetgeving betekent voor uw portefeuille of nieuwbouwproject? Neem dan contact met ons op via 085-4011166 of via info@duresta.nl.

Regulering middenhuur

Met de Wet betaalbare huur wordt de huur voor middeninkomens weer betaalbaar. De wet zorgt ervoor dat mensen een betaalbare huurwoning kunnen krijgen met een huurprijs die past bij de kwaliteit van de woning. De gereguleerde huur wordt met deze wet uitgebreid naar huurwoningen in het middensegment tot en met 186 punten die volgens het Woningwaarderingsstelsel (WWS) maximaal 1.157,95 euro per maand gaan kosten. Door de combinatie van de regulering van de middenhuur en het dwingend maken van het WWS, is de inschatting dat de huur van ruim 300.000 woningen met gemiddeld 190 euro omlaag gaat en er 113.000 huurwoningen terugkomen naar het betaalbare segment.

Aanpassing huurprijs

Bij alle nieuwe huurcontracten – die op of na 1 juli 2024 zijn afgesloten – moeten verhuurders zich houden aan de maximale huurprijs. Bij woningen tot en met 143 punten verandert soms ook iets voor bestaande contracten. Klopt de huur niet met het puntenaantal, dan moet de huur in sommige gevallen direct of anders na een jaar omlaag. Dit geldt ook voor woningen van particuliere verhuurders, studentenkamers en andere onzelfstandige woonruimtes. Als verhuurders zich niet aan de nieuwe regels houden, kunnen ze vanaf 1 januari 2025 een boete krijgen van de gemeente. Ook moeten verhuurders per 1 januari 2025 bij nieuwe contracten een puntentelling opnemen. Zo weet de huurder wat de maximale huurprijs voor de huurwoning is.

Is mijn huur te duur?

Op ismijnhuurteduur.nl kunnen huurders en verhuurders nagaan welke huur past bij de huurwoning. Daarbij worden ze ook gewezen op de Huurprijscheck van de Huurcommissie. Daarnaast wordt in een video kort uitgelegd wat de Wet betaalbare huur betekent en wordt er antwoord gegeven op veel gestelde vragen. Speciaal voor investeerders en verhuurders wordt er op 26 juni een webinar georganiseerd door het ministerie van BZK.

 

Laatste nieuws

Laatste tweets

Twitter Sent An Error: Could not authenticate you.