Sfeerbeeld van Nederlandse grachtenpanden

Er moet een nieuwe methode komen om de energieprestatie van gebouwen te bepalen. NEN ontwikkelt die nieuwe methode, samen met andere partijen, in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De methode om de energieprestatie van gebouwen vast te stellen, moet voldoen aan Europese normen.

Nederland staat aan de vooravond van de transitie naar een duurzame energievoorziening. Een belangrijk onderdeel van deze energietransitie is de Europese richtlijn EPBD (Energy Performance of Buildings Directive). Deze richtlijn stuurt EU-lidstaten onder andere aan op het verminderen van het energiegebruik in gebouwen.

De doelstelling is dat overheidsgebouwen (vanaf 2019) en alle andere gebouwen (begin 2021) bijna-energieneutraal (BENG) zijn. Bij de ontwikkeling van de nieuwe bepalingsmethode moet goed worden gekeken naar eenvoud, eenduidigheid, transparantie en toepasbaarheid binnen de voorwaarden in de EPBD-richtlijn.\

Nieuwe methode en het energielabel
De nieuwe methode moet het mogelijk maken om op verschillende nauwkeurigheidsniveaus aan te tonen wat de feitelijke energieprestatie van een gebouw is. Voor de wetgever moet de methode bruikbaar zijn voor het toetsen aan bijvoorbeeld minimale eisen uit de Omgevingsvergunning of de relatie met huurpunten in het Woning Waarderingsstelsel (WWS) voor de sociale huursector. Ook moet de methode gekoppeld kunnen worden aan een vorm van energielabel. Het is essentieel dat het voor de gebruiker/eigenaar van een gebouw helder is hoe het energielabel in elkaar zit en waar eventuele verbetermogelijkheden liggen. Daarnaast moet de methode voor marktpartijen de mogelijkheid bieden om het werkelijke energiegebruik van een gebouw op individueel niveau te kunnen voorspellen.

Tijdspad
Uiterlijk medio 2018 moet de nieuwe bepalingsmethode (90%-versie) operationeel zijn voor het overgrote deel van de nieuwbouw. Vanaf 2021 wordt de bepalingsmethode wettelijk van kracht. De tussenliggende periode kan gebruikt worden om de methode zo nodig verder te verbeteren.
In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, zal NEN zich de komende tijd als programmamanager, samen met de diverse belanghebbende partijen, focussen op het ontwikkelen van de nieuwe bepalingsmethode.

Laatste nieuws

Laatste tweets

Twitter Sent An Error: Could not authenticate you.