NTA 8800

De voorgestelde energielabelklassen en WWS punten die behoren bij de nieuwe rekenmethodiek voor de bepaling van de energieprestatie van gebouwen (NTA8800) zijn bekend. Het voorstel gaat niet alleen over de bepaling van de nieuwe labelklassen, maar over alle relevante wetswijzigingen voor de bestaande bouw: 

  • Energielabelklassen 
  • Huurprijzen woonruimte WWS 
  • Effectentoets van onder andere de afschaffing van het Vereenvoudigd Label en de WWS 
  • Besluit Energieprestatievergoeding Huur (EPV) 
  • Regeling vermindering verhuurderheffing (RVV) 
  • Energielabelplicht C voor kantoren 

Inijkingsstudie 

De energieprestatie van woningen wordt op dit moment bepaald op basis van de energie-index (EI). Met de ingang van de NTA8800 per 1 juli 2020 gaat dit veranderen. Er wordt dan overgestapt op een indicator uitgedrukt in kWh/m².jaar (“BENG2”).  Door middel van een inijkingsstudie is onderzocht wat de effecten waren van verschillende varianten.  Hieruit is naar voren gekomen om te kiezen voor een indeling waarbij zoveel mogelijk gebouwen dezelfde energielabelklasse behouden.  

Energielabel klassen en WWS punten  

Er is gekozen voor de variant waarbij er zo min mogelijk verschuivingen plaatsvinden in de energielabels. Er zullen echter wel enige gevolgen zijn. In de volgende tabel is te zien wat het effect van de energieprestatie in de puntentelling gaat worden. 

In de tabel is duidelijk te zien dat de oude en nieuwe energielabelklasse zoveel mogelijk hetzelfde gehouden is. Wel zijn er vier nieuwe energielabelklassen bijgekomen, energielabel A+ tot en met energielabel A++++. Dit is gedaan om zeer energiezuinige gebouwen te waarderen in een energielabelletter.

Verwachte verschuivingen

Toch gaan er labelverschuivingen ontstaan. Dit komt in met name door de gewijzigde indicator (BENG-2 i.p.v. energie-index) en in minder grote mate door de gewijzigde rekenmethodiek (NTA 8800 i.p.v. Nader Voorschrift).

Gemiddeld zal 53% van de woningen dezelfde labelletter houden, 38% van de woningen verschuift 1 labelklasse (beter of slechter) en 9% van de woningen verschuift 2 labelklassen of meer.

Welke woningen gaan verschuiven?

De gemiddelde labelverschuiving is bij meergezinswoningen iets kleiner dan bij eengezinswoningen. Woningen met een klein gebruiksoppervlak (< 40 m²) gaan gemiddeld ruim 1 klasse slechter scoren. Dit komt doordat in de energieberekening een aantal “vaste posten” zit (die niet evenredig zijn met het gebruiksoppervlak). Deze tellen bij kleine woningen relatief zwaar mee.

Woningen met veel schiloppervlak gaan slechter scoren dan woningen met weinig schil (een hoekwoning gaat het dus slechter doen dan een tussenwoning). Een andere wijziging is dat de primaire energiefactor van elektriciteit lager is geworden. Daardoor gaan woningen met elektrische installaties beter scoren, maar worden woningen met zonnepanelen juist slechter.

Laatste nieuws

Laatste tweets

Twitter Sent An Error: Could not authenticate you.