Veelgestelde vragen Wet betaalbare huur

25 mei 2024

Wet betaalbare huur De Tweede Kamer heeft op 25 april ingestemd met het wetsvoorstel betaalbare huur. De gewenste datum waarop de wet gaat gelden is 1 juli 2024. Of dit ook echt gebeurt, hangt af van een aantal zaken. Hieronder vindt u antwoorden op een aantal vragen die u misschien in de tussentijd heeft. Veelgestelde […]

Liberalisatiegrens doorgetrokken naar 187 punten

29 september 2022

Het kabinet gaat woekerprijzen voor huurhuizen tot ongeveer 1000 euro harder aanpakken. Nu geldt de huurprijsbescherming alleen voor sociale huurwoningen tot zo’n 760 euro, maar minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening gaat deze grens verhogen, zo heeft hij vandaag in een debat in de Tweede Kamer bekendgemaakt. In mei kwam de minister het […]

Punten WOZ-waarde maximaal 33%

10 juni 2020

De WOZ-waarde mag nog maar voor 33% meetellen in de puntentelling voor het berekenen van de maximaal redelijke huurprijs. Dat staat in een wetsvoorstel van het kabinet. Sinds 2015 is de de WOZ-waarde een belangrijk onderdeel van het woningwaarderingsstelsel, oftewel het puntensysteem waarmee de maximaal redelijke huren worden vastgesteld. Het uitgangspunt was dat de WOZ-waarde […]

Noodknop huurprijs van tafel, wel maximum huurstijging in vrije sector

18 mei 2020

Het kabinet gaat gemeenten definitief geen ‘noodknop’ geven waarmee de huren van vrije sectorwoningen tot een maximum kunnen worden beperkt. Wel komt de regering met een drietal andere maatregelen om excessieve huurprijsstijgingen tegen te gaan. Noodknop middenhuur van tafel In de brief geeft de minister impliciet aan dat het kabinet niet zal kiezen voor een […]

Verregaande maatregelen Coronavirus

15 maart 2020

Het kabinet neemt verregaande maatregelen in de strijd tegen het Coronavirus. De scholen en de kinderopvangcentra in heel Nederland gaan morgen niet open en de horeca en fitnesscentra moet direct de deuren sluiten. De maatregelen blijven in ieder geval van kracht tot 6 april 2020. Welke maatregelen neemt Duresta op kantoor? Wij hebben besloten alle […]

BENG-eisen per 1 januari 2021 van kracht!

12 maart 2020

De eisen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG) treden per 1 januari 2021 in werking. Minister Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft dat de Tweede Kamer per brief van 9 januari 2020 laten weten. De nieuwe eisen moeten resulteren in betere energieprestaties van gebouwen. De BENG-eisen voor nieuwbouw zouden al op 1 juli 2020 […]

Welke invloed heeft de NTA8800 op het WWS?

12 november 2019

De voorgestelde energielabelklassen en WWS punten die behoren bij de nieuwe rekenmethodiek voor de bepaling van de energieprestatie van gebouwen (NTA8800) zijn bekend. Het voorstel gaat niet alleen over de bepaling van de nieuwe labelklassen, maar over alle relevante wetswijzigingen voor de bestaande bouw:  Energielabelklassen  Huurprijzen woonruimte WWS  Effectentoets van onder andere de afschaffing van het […]

NTA 8800 rekenmethode energieprestatie beschikbaar

13 januari 2019

Voor de bepaling van de energieprestatie van een gebouw is de nieuwe rekenmethode NTA 8800 ontwikkeld. NTA 8800 is een methodiek die van toepassing is op zowel nieuwbouw, bestaande bouw, woningbouw als utiliteitsbouw. De nieuwe methode vervangt een aantal bestaande methoden voor nieuwbouw en bestaande bouw, namelijk NEN 7120, Nader Voorschrift, publicatie ISSO 82.1 en […]

Modernisering energieprestatie gebouwen

28 januari 2017

Er moet een nieuwe methode komen om de energieprestatie van gebouwen te bepalen. NEN ontwikkelt die nieuwe methode, samen met andere partijen, in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De methode om de energieprestatie van gebouwen vast te stellen, moet voldoen aan Europese normen. Nederland staat aan de vooravond van de transitie […]

Kantoorpanden verplicht energielabel C voor 2023

28 november 2016

Vanaf 2023 is er in Nederland geen enkel kantoor meer met een energielabel slechter dan energielabel C. Kantoren met een slechter energielabel (D t/m G) mogen dan niet meer gebruikt worden. Eigenaren van energieslurpende kantoren moeten hun panden zuiniger maken. Dat staat in een brief van minister Blok (Wonen en Rijksdienst) aan de Tweede Kamer. Blok […]

1 2